بازدید استاندار

استاندار کرمان برای دومین بار در یک هفته اخیر از ساختمان در حال ساخت استانداری بازدید کرد

دکتر زینی وند سرعت بخشی به تکمیل پروژه را در راستای حفظ بیت المال ضروری دانست و بر کار جهادی تأکید و ضرب الاجل سه ماه برای پایان کار اعلام کرد .