لطفا قبل از ارسال پیام سوالات متداول را مطالعه فرمایید.

سوالات متداول مراجعه کنندگان امور مالی

زمان واریز حقوق

بر اساس پرداخت شهرداری ها تعیین میگردد، اگر شهرداری واریز کرده باشد اعلام خواهیم کرد.

کارکرد رد شده از طرف سازمان

بر اساس کارکرد داده شده توسط شهرداری ها اعلام میگردد

بیمه تکمیلی

به آقای فضیلت مراجعه نمایید

بیمه تامین اجتماعی رد شده است؟

بر اساس تاریخ اعلام میگردد

تعداد اولاد

در سیستم بررسی شده، در صورتی که مشکلی داشته باشد بایستی کپی شناسنامه اولاد ارائه گردد.

سوالات متداول مراجعه کنندگان واحد بازرگانی

مدارک تشکیل پرونده
 • معرفی نامه از شهرداری مربوطه
 • کپی شناسنامه
 • کپی کارت ملی
 • کپی کارت پایان خدمت
 • کپی مدرک تحصیلی
 • برگ ثبت نام نیرو در کد کارگاه سازمان
 • 2 قطعه عکس جهت نامه های عدم اعتیاد و عدم سوء پیشینه
 • پرینت سابقه بیمه
 • صفحه اول شناسنامه فرزندان
 • طب کار
مرخصی استعلاجی
 • ارسال کارکرد ماه مربوطه توسط شهرداری
 • مراجعه نیرو با در دست داشتن مدارک پزشکی به تامین اجتماعی
 • دریافت فرم استعلاجی از سازمان تامین اجتماعی
 • ارسال نمابر یا مراجعه به سازمان جهت تحویل فرم مربوطه و تکمیل آن توسط سازمان
 • عودت فرم ثبت شده به تامین اجتماعی جهت سیر مراحل قانونی بعد
بازنشستگی
 • ارسال کارکرد ماه مربوطه توسط شهرداری یا ارسال نامه ای در خصوص اعلام تاریخ ترک کار نیرو
 • مراجعه نیرو با در دست داشتن مستندات به سازمان تامین اجتماعی
 • اخذ فرم بازنشستگی از سازمان تامین اجتماعی
 • ارسال نمابر یا مراجعه حضوری به سازمان همیاری جهت تحویل فرم
 • صدور نامه اعلام تاریخ ترک کار توسط سازمان همیاری
 • مراجعه نیرو به تامین اجتماعی و تحویل نامه مربوطه جهت انجام مراحل بعدی
تسویه حساب

هرگونه تسویه حساب حقوق و عیدی و سنوات نیرو منوط به تکمیل فرم تسویه حساب همراه با اسناد و اثر انگشت و ارسال اصل فرم به سازمان همیاری و تحویل به امور مالی و بایگانی می باشد.

ضمانت نامه

سقف نامه ضمانت برای هر نیرو 4 مرتبه می باشد و در صورت درخواست مجدد باید نامه های قبلی عودت داده شود.

درخواست مساعده
 • تکمیل فرم مساعده و تحویل به واحد بازرگانی سازمان
 • تایید فرم توسط مسئول بازرگانی و تحویل به دفتر ریاست
 • در صورت دستور مساعد ریاست تحویل به امور مالی جهت سیر مراحل بعدی
حق اولاد

در صورتی که سابقه بیمه نیرو 720 روز معادل 2 سال کار باشد به ازای هر فرزند زیر 18 سال حق اولاد پرداخت میشود و برای هر فرزند بالای 18 سال در صورتی که گواهی اشتغال به تحصیل ارائه کرده باشد یا تحت پوشش بهزیستی باشد حق اولاد تعلق میگیرد.

مراحل پرداخت حقوق
 • ارسال کارکرد توسط شهرداری مربوطه
 • ثبت کارکرد در سیستم نوسا و محاسبه میزان حقوق و نهایتا ارسال صورت وضعیت توسط سازمان همیاری به شهرداری
 • واریز مبلغ صورت وضعیت توسط شهرداری مربوطه به حساب سازمان و ارسال فیش واریزی به امور مالی سازمان
 • ارسال لیست حقوق توسط سازمان به بانک جهت واریز به حساب پرسنل
گزارش اعلام حادثه پرسنل
 • مراجعه به سازمان و ارائه مستندات مربوطه به چگونگی حادثه ظرف 3 روز
 • تکمیل فرم اعلام حادثه توسط حادثه دیده و تحویل به امور حقوقی سازمان
 • ارسال نامه گزارش حادثه به بیمه سامان
 • مراحل بعدی از طریق بیمه سازمان