پیام مدیرعامل

 اینک  که عنایات حضرت کامل ، لطف بندگان شامل و توفیق خدمت حاصل است خدای را سپاسگزارم. امروز واژه هماهنگی در میان سخنان مدیران بخش های خصوصی و دولتی برای افزایش کارایی و اثر بخشی در خدمات رسانی ، بسیار به کار برده میشود . چون همه بر این باوریم که هماهنگی در برنامه ریزی و خدمات رسانی ، ابزاری برای بهبود نتایج ، کاهش دوباره کاری و نیز کاهش هزینه هاست در این میان همکاری های رهبردی و هماهنگی ها بین سازمان و شهرداریها همانند سرمایه گذاری های مشترک ، جزء با ارزش ترین ابزارهای مدیریت کسب و کار برای بهبود فعالیت شهرداریها و سازمان برای خدمت رسانی به شهروندان محترم به شماره می رود .                                                                                                                                                           

سازمان همیاری شهرداریها با استعانت از خداوند متعال با تکیه بر تخصص همکاران ساعی تعهد خلق ارزش برای سهامداران وجلب رضایت آنها را سرلوحه خود قرارداده است تحقق شعار آینده از آن ماست جز با همراهی سهامداران امکان پذیر نمی باشد و لازمه آن ارائه راهکارهای نو آورانه و ایجاد تمایز در ارائه خدمات قابل اتکاء به منظور خلق ارزش مستمر برای سهامداران می باشد.

با  امید  به  اینکه در  پرتو عنایت  خاصه حضرت حق ، اهداف  متعالی  این سازمان   با  همفکری ،  همسویی ،  تعامل ، تفاهم و تبادل آرا و نظرات و تجربیات سازنده  این مجموعه خدوم تحت امر محقق گردد.                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

من ا… التوفیق                          

حسن کمساری                         

مدیر عامل سازمان همیاری شهرداریهای استان کرمان