خدمات سازمان همیاری شهرداریهای استان کرمان

1- ارائه انواع خدمات فنی و مهندسی ، فناوری اطلاعات و ارتباطات ، اداری و مالی به شهرداری ها

2- ارائه آموزش های کوتاه مدت مورد نیاز شهرداری ها

3- انجام عملیات پیمانکاری در رشته کارهای عمومی اعم از ابنیه و تأسیسات ، راه و باند و تأسیسات شهری ، مسکن و…

4- احداث کارگاه ها و کارخانجات تولیدی ، صنعتی ، معدنی و استحصال انواع مصالح معدنی و ساختمانی و  فرآورده های بتنی و آسفالت و نظایر آن مرتبط با نیاز شهردار ها

5- تأمین ماشین آلات عمرانی ، خدماتی و حمل و نقل مورد نیاز شهرداری ها

6- ارائه خدمات تعمیر گاهی و سرویس و نگهداری ماشین آلات و وسائط نقلیه

7- تهیه و نصب ماشین آلات سرد خانه ای و کشتار گاهی و انبار داری

8- فعالیت در امور حمل و نقل مسافر و بار و خدمات

9- خرید و فروش و واردات تجهیزات مورد نیاز شهرداری ها و صادرات انواع کالا

10- قبول نمایندگی بازرگانی شرکت های بازرگانی داخلی و خارجی مرتبط با شهرداری ها

11- اقدام و مشارکت در تأسیس و راه اندازی و بهره برداری بازارچه های مرزی

12- اقدام و مشارکت و راه اندازی نمایشگاه های بازرگانی و تخصصی مدیریت شهری

13- اعطاء وام به شهرداری ها و مشارکت در طرح های درآمدزای آن ها

14- ارایه سایر خدمات گردشگری و تفریحی در جهت ایجاد درآمد برای شهرداری ها

15- ارائه خدمات سرمایه گذاری در جهت ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری ها

16- ارائه سایر خدمات به شهرداری ها در چار چوب اهداف سازمان