ساختمان استانداری کرمان

آخرین اخبار پروژه در حال ساخت ساختمان جدید استانداری کرمان

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای استان کرمان ،کمساری مدیر عامل سازمان به تشریح  کاربری های مختلف فضاها و  پیشرفت فیزیکی پروژه  پرداختند و سپس دکتر موسوی  معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری نقطه نظرات و پیشنهادات خود در جهت بهبود فرآیند کار اعلام نمودند . در ادامه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری به بازدید میدانی از طبقات مختلف این پروژه پرداختند .